1/19/2018 10:37 AM
<
partners:
 

Stryktipssystem

Att spela med avancerade system är en konst i sig och många tycker det verkar komplicerat. Men det är faktiskt inte speciellt svårt. Idag tillhandahåller Svenska Spel ett flertal system hos tipsombuden som är mycket spelvärda. Det finns reducerade system och multiplikationssystem. Reducerade system är ett sätt att få med många garderingar till ett lågt pris, men det är inte allarättsgaranti. Det finns en mängd olika systemtyper för stryktipset men vi ska nöja oss med att gå igenom M-, R- och U-system.

M-system

M-system är multiplikationssystem (även kallat matematiska system). Man multiplicerar antalet hel- och halvgarderingar med radpriset. Om du t ex har 5 halvgarderingar, 2 helgarderingar och 6 säkra blir det 288 rader (2x2x2x2x2x3x3) som kostar 288 kronor att lämna in. M-system är den typ av system som de flesta tippare använder. Det är dyrt att spela med M-system om man ska få med många garderingar och oftast måste man ha sex eller sju säkra matcher. Å andra sidan är det allarättsgaranti.

R-system

R-system står för reducerat system. Detta innebär att man utnyttjar kombinationer av tecken för att få en önskvärd täckning av olika utfall.

Det finns t ex ett system som heter 0-7-16. Det består av 0 helgarderingar, 7 halvgarderingar och är på 16 rader. Om du använder 7 halvgarderingar matematiskt kostar detta 128 rader. Med 0-7-16 kostar det bara 16 rader men å andra sidan är du inte garanterad alla rätt även om alla halvgarderingarna går in. Men med hjälp av en kombination av olika tecken kan de 7 halvgarderingarna på 16 rader garantera att det finns minst 6 rätt av 7 möjliga och en liten chans till alla rätt. Chansen till alla rätt är 12,5 % (denna siffra får man om man dividerar antalet reducerade rader - i detta fall 16-, med antalet rader det kostat om man lämnat in det matematiskt - i detta fall 128. 16/128 = 0,125). Denna typ av system kallas enfelsreducerade och är de mest spelbara. Det finns även två- och trefelsreducerade men används sällan av skickliga spelare.

Det bästa med reducerade system är att de möjliggör många garderingar till en förhållandevis låg kostnad. Man kan t ex använda 0-7-16 som grund och sedan fylla på med matematiska garderingar. Om man lägger till 1 halvgardering och 2 helgarderingar får jag ett system med 2 helgarderingar, 8 halvgarderingar och 3 säkra som kostar 288 rader (16x2x3x3). Ett mycket bra och spelbart system! Vi har sparat in mycket pengar och fått med många garderingar men är i och för sig inte garanterade alla rätt även om vi sätter de 3 säkra och de 8 halvgarderingarna. Däremot vet vi att vi har minst 12 rätt om ramen sitter. Denna typ av reducerade system ger oss möjlighet att gardera upp storfavoriter och ger oss en betydligt större chans att vinna oftare på tipset.

U-system

U-system står för utgångsradssystem. Det är en typ av reducerade system som inte bara utnyttjat kombinationen av tecken utan även din skicklighet som spelare. Om vi t ex bestämmer oss för ett system på 7 halvgarderingar så finns det ett system som heter 0-7-14. Men nu ska man inte bara skriva ut halvgarderingarna efter en mall utan man skall även utgångstippa varje match. Om vi t ex har en ligamatch mellan Arsenal och Aston Villa så tycker vi att det lutar åt hemmaseger men bestämmer oss för att ta med ett kryss för säkerhets skull. Då utgångstippar vi 1:an och X:et används som garderingstips. Vi fortsätter sedan att utgångstippa varje halvgardering av de 7 vi valt ut att gardera.

Systemet 0-7-14 är sedan konstruerat på ett sätt som kallas koncentrerad allarättschans. Denna koncentration av chans till alla rätt bygger på de vanligaste utfallen hos tippare. Om vi tippar 7 halvgarderingar med utgångstips så är det vanligaste att vi prickar in 3 eller 4 rätt. Eftersom systemet är anpassat efter detta utfall innebär det att allarättschansen vid 3 och 4 u-rätt är 20 %. En mycket bra allarättschans.

På spelombudsmannen.se kommer vi så småningom att publicera stryktipssystem, oddssystem, garantitabeller och manualer för att förbättra dina chanser till vinster. Lycka till med spelet!


<< Stryktips
 
  1. Spelskola
  2. Spel på enskilda matcher
  3. Exempel
  4. Advices
  5. 10 budord
  6. Stryktips
  7. Stryktipssystem